Tarptautinė žmogaus teisių diena

Nuo 1950 metų Jungtinių Tautų Organizacija gruodžio 10-ąją skatina valstybes minėti Žmogaus teisių dieną.

Lietuvoje žmogaus teisės saugomos, remiantis Jungtinių Tautų Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Remiantis tyrimų bendrovės „Vilmorus“ atliktais tyrimais, Lietuvos žmonės labiausia nepatenkinti dėl šių teisių apsaugos:

 • Teisė turėti ir pasirinkti darbą.
 • Teisė į teisingą darbo apmokėjimą.
 • Teisė į deramą gyvenimo lygį.
 • Teisė į socialinę apsaugą.
 • Teisė į savalaikę ir kokybišką medicininę pagalbą.
 • Vaiko teisė gauti tinkamą paramą iš valstybės, kad būtų apsaugota jo teisė į mokslą.
 • Senyvo amžiaus žmonių teisė į socialinę apsaugą.
 • Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą teisme.
 • Nusikaltimo aukų teisės.
 • Teisė į nuosavybės neliečiamumą.

Visuomenės nuomone, geriausiai apsaugotos žmogaus teisės Lietuvoje:

 • Tikėjimo ir religijos laisvė.
 • Tautinių mažumų teisės.
 • Teisė į žodžio laisvę.

Nuo 1989 m. rugsėjo mėn. Lietuvoje įkurta Žmogaus teisių asociacija. Tai ne vyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, kurios veikla grindžiama Baigiamuoju Helsinkio Aktu, Visuotine žmogaus teisių deklaracija ir kitais tarptautiniais bei šalies žmogaus teisių dokumentais.

Asociacijoje veikia kelios darbinės komisijos: prekybos žmonėmis komisijai vadovauja Vytautas Girdzijauskas, policijos veiklos priežiūros komisijai – Stasys Kaušinis, vaikų teisių – Marija-Nijolė Bikauskienė, darbo klausimų – Petras Grėbliauskas, moterų teisių – Aurelija Kuzmaitė. Asociacijos skyriai veikia Tauragėje, Šilalėje, Kėdainiuose, Jonavoje.

Naudingos nuorodos